Nieuwe invulling klooster

23 november 2023

Het klooster heeft een rijke geschiedenis en bood veel mensen een veilig en gastvrij thuis. De identiteit van een plek of gebouw zegt veel over het gebruik ervan. Daarom is voor de transformatie van het Dominicanenklooster ook zorgvuldig nagedacht over de bestaande én de nieuwe identiteit. Een identiteit die past bij de huidige tijdsgeest, maar waarin ook de oorspronkelijke ziel van de plek behouden blijft.

In de afgelopen maanden heeft HMO gewerkt aan een plan voor de nieuwe invulling van het klooster. Een plan om het klooster toekomstbestendig te maken. Met een eigen identiteit, een rendabele exploitatie en aansluitend bij het eerder opgestelde Masterplan. Met die vraag is een ontwikkelteam aan de slag gegaan, met daarin experts met uiteenlopende achtergronden, kennis en ervaring. In het voorjaar verwachten we de uitwerking van deze plannen. Nog even geduld dus!