Voorbereidende werkzaamheden

Voorbereidende werkzaamheden

Op dit moment vinden in en rond het klooster alvast voorbereidende werkzaamheden voor de transformatie plaats. Sommige zijn goed zichtbaar, andere niet meteen. Een zichtbare verandering is de parkeerplaats. Hier zijn twee fietsenhokken verwijderd en drie bomen gekapt....
Masterplan maart 2020

Masterplan maart 2020

HMO schreef in 2020 het Masterplan Transformatie Dominicanenklooster. Het masterplan beschrijft de hoofdlijnen voor onderhoud, verduurzaming en transformatie van het kloostercomplex. Aanleiding voor het masterplan was de conclusie van de Orde der Dominicanen en...