Nieuwe invulling klooster

Nieuwe invulling klooster

In de afgelopen maanden heeft HMO gewerkt aan een plan voor de nieuwe invulling van het klooster. Een plan om het klooster toekomstbestendig te maken. Met een eigen identiteit, een rendabele exploitatie en aansluitend bij het eerder opgestelde Masterplan. Met die...
Bereikbaarheid van kerk en complex

Bereikbaarheid van kerk en complex

​In week 48 start het bedrijf Lagemaat met het verwijderen van asbest in Klooster Zwolle. Deze werkzaamheden zullen enkele weken in beslag nemen. Er zijn borden in en rondom het klooster geplaatst om mensen te waarschuwen voor de aanwezigheid van asbest. Voor de...
Van 2016 tot nu

Van 2016 tot nu

In 2016 kreeg HMO de vraag om mee te denken over de herontwikkeling van het Dominicanenklooster. Sinds 2022 is HMO (onder de naam Stadsfonds Zwolle) eigenaar van het klooster. Een heel lang proces dus! En nu zijn we op het punt dat we de laatste voorbereidingen...
Even voorstellen: wie is HMO?

Even voorstellen: wie is HMO?

HMO bouwt aan maatschappelijke gebiedsontwikkeling in Overijssel. We werken altijd op plekken waar kwaliteit en toekomstbestendigheid onder druk staan. Dat kunnen gebouwen zijn, zoals het klooster, maar ook binnensteden of bedrijventerreinen. HMO kan verschillende...
Voorbereidende werkzaamheden

Voorbereidende werkzaamheden

Op dit moment vinden in en rond het klooster alvast voorbereidende werkzaamheden voor de transformatie plaats. Sommige zijn goed zichtbaar, andere niet meteen. Een zichtbare verandering is de parkeerplaats. Hier zijn twee fietsenhokken verwijderd en drie bomen gekapt....